Johanne Marie Larsen

Denman's Corner

 

Irene Denman

Bispebjerg Bakke 11, 3, 311

2400 København NV

 

Slaegt@i-denman.dk

Johanne Marie Larsen

 

* 27. April 1915 Ullerslev By, Ullerslev Sogn, Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyn

 

† 10. April 2006 Ullerslev By, Ullerslev Sogn, Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyn

 

Hun var datter af Johannes Emanuel Larsen og Anna Augusta Olsen

 

Hun blev 17. November 1735 i Flødstrup Kirke, Svendborg Amt, Fyn

 

~ Jakob Sigvald Emil Jensen

 

Johanne og Emil fik 8 børn.

 

1. Pige

 

2. Dreng

 

3. Dreng

 

4. Dreng

 

5. Rita Jensen * 1944

 

6. Pige

 

7. Dreng

 

8. Pige

 

Noter:

 

Ang. Kirkekrogen 9, Ullerslev, Fyn:

 

Matrikeloplysninger:

 

Ullerslev By, Ullerslev (411651)

 

Matr.nr. 17t

 

Lodantal 1

 

Areal 1612 m²

 

Vejareal 0 m²

 

Jordforureningsforhold efter jordforureningsloven ikke oplyst

 

Journalnr. U2002/00470

 

Ændringsdato 16-jan-2002